Kogræsserforeninge

Kvæg i museumsskoven

Om sommeren bliver der sat stude ud i skoven og får på marken. Det er med til styrke områdets dyre- og plantediversitet.

Studene er af racen Jysk Kvæg, der stammer fra det oprindelige sortgråbrogede kvæg, som var udbredt i Jylland i det 17.-, 18. og 19. århundrede, og som var grundlaget for eksporten af stude til det nordtyske marked. Kvæget relaterer derfor til museets historie om heden med hærvejen. Samtidig er Jysk Kvæg en lettere ko, der udvokset ikke vejer mere end ca. 550 kg og gennemsnitshøjden er 134 cm, det lette dyr træder ikke så hårdt og er derfor god for udvikling af biodiversitet.

Hvis du har lyst til at være med i fællesskabet skal du kontakte Arne Brock på 2027 1084.

Museumsskovens naturlaug

Samarbejde mellem en landmand og borgere

Eskild Lund Ladegård er økologisk landmand og bor i Egtved. Han har to kreaturer på græs om sommeren her i Museum Gives skov. Der er kun plads til to kreaturer, hvis der skal være nok mad at spise. Når man er økologisk landmand, skal dyrene tilses hver dag. Derfor har en gruppe bor-gere i Give dannet et naturlaug, der klarer det daglige tilsyn.

På den måde bakker Museumsskovens Naturlaug op om Eskilds arbejde med at udvikle og holde liv i den gamle jyske landrace og i at skabe bedre natur i Give. Naturlauget kigger på skift til dyrene hver dag om sommeren. De tjekker, om der er vand, om der er strøm på hegnet, og om dyrene trives og har det godt. Engang i mellem mødes de og hygger sig med en kop kaffe eller måske med oksekød på grillen og andre sociale arrangementer.