Museets udstillinger

Museum Give er rig på oplevelser til både børn og voksne – men særligt i ferierne er der masser af aktiviteter for børn og børnefamilier. Museet råder over et stort og dejligt udenomsareal, hvor i kan besøge kolonihaven, jydepottekonens ovne og hvor i kan slå jer ned og nyde en hyggestund, spise eller lege. På marken overfor indgangen til museet går der får og små lam om sommeren. I Museumsskoven har vi køer eller stude af gammel dansk kvægrace. Sidst men ikke mindst har vi ved Museumsskoven en fantastisk skovlegeplads.

Museum Give arrangerer foredrag og aktiviteter sammen med andre. Museet har café og lokaler, der kan bookes til kurser, møder og lign. I kan altid købe drikkevarer, kaffe og kage, men er I mange eller ønsker I mere, så bestil gerne 4-5 dage før.

Kontakt Museum Give på booking@museumgive.dk eller tlf. 2010 7782.

Læs mere om tilbud til grupper og virksomheder

Museets udstillinger

Museum Give har fine interiørudstillinger, der byder på rige oplevelser for dig og din familie.

Gå rundt selv eller book en omvisning, og få historien om livet på heden før og efter hedeopdyrkningen.

Historien på museet handler ikke om stormænd og konger, men om de mennesker, der gennem historien har formået at skaffe sig et udkomme ved landbruget på heden, ved hedeopdyrkningen, ved dyrkningen af kartoflen, som er blevet kaldt hedens guld, ved handel og håndværk, og den senere industri.

Da jernbanen kom til Give i 1894 bidrog den til at binde Vejle Vesteregn sammen med det østlige Danmark. Samtidig var det geografisk midtjyske område stadig en del af det vestlige og sydlige Jylland. Vejle Vesteregn ligger derfor nok ’på kanten’, men er samtidig et knudepunkt for de mennesker, der levede i de forskellige dele af det midtjyske.

Hedebondens gård

Se og hør om livet på gården, som det var i begyndelsen af 1900-tallet.

I den lille lavloftede hedegård kan du opleve, hvordan en bondefamilie levede for mere end 100 år siden. Træd indenfor i hedebondens køkken og stue, kig indenfor i alkoven og se, hvad bondekonen gemmer i spisekammeret.

Til bondegården hører også en gårdsplads og en staldbygning, hvor du blandt andet kan finde karlens kammer.

Børn i hedebondens stue
Handel og håndværk

Handel & Håndværk

I 1894 kom jernbanen til Give, og i løbet af få år skød en lille stationsby op. I udstillingen Handel og Håndværk kan du besøge købmanden, slagteren, telefoncentralen, skomageren og mange andre.

I udstillingen kan du blive klogere på byen og livet i byen i en tid før supermarkeder, selvbetjening og nethandel.

Landsbyskolen

Skolepultene står på lige rækker og vender elevernes næser mod tavle og kateder. Skolestuen er indrettet som en skole fra 1930’erne, hvor der både stod udenadslære og disciplin på skoleskemaet.

Læs mere om tilbud til skoler og dagtilbud
Landsbyskolen
Udearealerne

Udearealerne

På marken og i skoven

Museum Give ligger tæt på Give by og alligevel lige midt i naturen imellem skov og mark. Tæt på museet ligger en museumsskov med skovlegeplads etableret af Vejle Kommune.

I skoven ligger bl.a. en meget populær og nyrenoveret skovlegeplads og en hundeskov.

På museumsmarken lige overfor museet går der får og lam om sommeren. Fårene er af racen Dansk Landfår, der engang var udbredt i hele landet. Ved siden af indhegningen til fårene kan gæsterne se nærmere på pottekonen fra Vonges to jydepotteovne. Et bierhverv som var meget udbredt på de danske hedeegne.

Om sommeren bliver der også sat stude ud i skoven og får på marken. Det er med til styrke områdets dyre- og plantediversitet.

Det er Museumsskovens Naturlaug, ’kogræsser-forening’, der fører tilsyn med dyrene.

Kolonihaven

Ud imod vejen, ligger museets kolonihave fra 1937. Kolonihavehuset blev renoveret i 2022, og der blev bygget endnu et hus i samme form som det eksisterende.

I husene etableres en udstilling om henholdsvis kartoflen og kolonihaven, og derudover genetableres dele af køkkenhaven og der bygges bænke, motions og legeplads. Projektet er finansieret af Nordea Fonden, Kirk Fonden, Den Jyske Sparekasses Støttefond samt Havefonden.

Kolonihaven åbnes i sommeren 2023.

Kolonihaven2

Museumscaféen

Caféen tilbyder kaffe og te eller øl, vin, saft og vand, ligesom vi har bolsjer, Hansen Is om sommeren og andet sødt. Ønsker I at købe kage, så kan I bestille på dagen til op til 6 personer. Ønsker I at købe kager til flere eller mad, skal det gerne bestilles senest 3-4 dage før.

Send os en mail booking@museumgive.dk eller ring 2010 7782 og hør mere.

Læs mere om Caféen
Besøg os på Museum Give
Rans togt vandrerute

Vandreruten Kong Ran’s togt

Museum Give indgår i vandreruten Landsby-vandreruten, som går gennem 14 skønne landsbyer på Vejle egnen.  Ruten følger de gamle landeveje og hver landsby du kommer igennem, har sit særpræg, sin historie og sit eget liv.

Går du hele ruten, har du foretaget Rans togt på 139 km med seks startpunkter, der byder indenfor i Vejle områdets mange store og små landsbyer.

Museum Give er udvalgt til at være et pausested på ruten og hos os kan du købe kortet og bogen, der hører til ruten.

Vandreruten bliver også en tur i Kong Rans fodspor. Lær mere om sagnkongen og hans bedrifter, mens du går turen.

Kong Rans høj, der har lagt navn til landsbyvandreruten, ligger med foden af højen helt ind til Randbøl Kirkes nordmur. Og det er måske ikke tilfældigt. Højen, der er af anseelig størrelse og med affladet top, rummer ifølge sagnet en gravlagt konge ved navn Ran.

Det nye Museum Give

De nye udstillinger tager udgangspunkt i museets placering på Vejle Vesteregn. ’På kanten’ mellem det østlige og vestlige Jylland. ‘På kanten’ imellem de fede jorde og sandede egne.

‘På kanten’ handler om byen og bysamfundene i området på kanten til et andet Jylland, et overgangssted mellem Øst- og Vestjylland. Et område, som administrativt er orienteret mod Østjylland, men som også er en del af et andet Jylland med fokus på produktion, entreprenørskab og værdier som, at man skal kunne klare sig selv.

Læs mere om planerne for det nye Museum Give
Maren Bjerregaard