Arrangement

På Museum Gives generalforsamling den 25. april 2024 blev det besluttet, at bestyrelsen skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af året.

Forsamlingen godkendte, at bestyrelsen får mandat til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling i august. Formålet er at fremlægge indsatser og handleplaner som reaktion på det fremlagte regnskab for 2023. Bestyrelsen understregede behovet for at analysere mulighederne for museets fremtidige drift og udvikling og derefter udarbejde konkrete handleplaner. Der var enighed om forslaget uden indvendinger.

Datoen for den ekstraordinære generalforsamling er fastsat til mandag den 9. september 2024.

Nærmere detaljer vil følge.