Efterårsferie med æblemost

Støt museet og få gratis adgang

Museum Give er en foreningsdrevet institution og statsanerkendt, kulturhistorisk museum, som formidler og forsker i livet på heden før og nu. Museet har hjemme på Vejle Vesteregn og arbejder med historien som en del af en lokal, national og international fortælling.

I 1989 opnåede museet statsanerkendelse.

Bliv medlem af Museum Gives Museumsforening og vær med til at støtte museets arbejde.

Et medlemskab af Museum Gives Museumsforening giver gratis adgang til Museum Give i åbningstiden, et eksemplar af vores årsskrift, samt en invitation til foreningens årlige generalforsamling. Medlemskaber kan også gives som gave.

Læs mere om at være medlem

Museets historie

Museum Give er et foreningsdrevet statsanerkendt museum, der formidler, udstiller og forsker i hedens kulturhistorie.

Museum Give blev etableret i kølvandet kommunalreformen i 1970, der skabte grundlaget og rammerne for datidens nye store kommuner og amter. Give Kommune blev etableret som en ny kommune bestående af oprindeligt 8 tidligere sognekommuner. Give blev den centrale by i den nye store kommune. Det var her velfærdssamfundets centrale institutioner var blevet lagt og flere blev lagt i og med kommunalreformen. Det var samtidig en tid præget af store forandringer som følge af industrialiseringen, flytningen fra land til by og omformningen af dagliglivet.

Initiativtageren til etableringen af Museum Give er Falk Mikkelsen, der var lærer på Ikærskolen i Give. Folk Mikkelsen var en af tidens mange unge og dynamiske lærere, der havde fokus på at lære eleverne om det, der i løbet af en kort årrække var ved at forsvinde. Museum Give startede som et skoleprojekt i 1970. Hurtigt udviklede det sig til egentlige museumstanker, som der var stor lokal interesse for og engagement i. Samlingen voksede løbende og efter 10 års arbejde med indsamling stod det klart, at der måtte skabes en organisation, der kunne sikre samlingen og formidlingen ud i fremtiden.

Museumsorganisationen blev stiftet i 1983, dermed var samlingen sikret som museum, det samme var muligheden for offentlige tilskud.

Museet åbnede i 1985 i kælderen under Ikærskolen. Det centrale i formidlingen var hedebondens særlige livsvilkår og liv på en ressourcefattig egn. Besøgstallet og aktivitetsniveauet voksede stærkt, og museet blev godkendt som statsanerkendt museum i 1989 under navnet Give-Egnens Museum og kom på finansloven fra 1991.

Den daværende Give Kommune stillede i 1993 Stenbrogård til rådighed for det nye Museum Give. Her blev der bygget til og skabt de rammer for nye udstillinger og aktiviteter, der blev etableret i sidste halvdel af 1990erne.

Museum Give har været kendt for sine særudstillinger, som i Falk Mikkelsens regi er og har været i særklasse med sine skæve vinkler og samtidig underfundige og sanselige tilgang til formidling og indhold. Falk Mikkelsen modtog Bikubens Museumslegat i 2004 og fik dermed en national anerkendelse for sin indsats og for sit inspirerende engagement i udviklingen af en levende museumsformidling – og museumsvirke.

I dag står Museum Give som en stærk kulturinstitution på Vejle Vesteregn. Museet har en meget stor lokal opbakning og ca. 840 medlemmer.

Museum Gives bestyrelse har i de seneste år sammen med en ny leder og fagligt personale, der alle blev ansat i 2020, lagt en plan for udviklingen af et nyt Museum Give, der arbejder med nye tematikker og perspektiver for fremtidens Museum Give som udstillings-, møde og kulturhus.

Kontakt

Administration

E-mail:
administration@museumgive.dk

Telefon, hverdage:
2010 7785 (kl. 10-13)

Adresse:
Donneruplundvej 2,
7323 Give

Cvr.: 75283512

EAN 5798006362288

Find museets opslåede stillinger: https://www.museumgive.dk/job-og-praktik/

Booking

Hvis du ønsker at bestille eller forhøre dig om et skolebesøg, en privat rundvisning, et arrangement eller andet, bedes du sende os en e-mail på booking@museumgive.dk eller ringe på 2010 7782 (kl. 10-13)

Find medarbejdere

Om det nye Museum Give

Prospektet fremlægger visionen for det nye Museum Give, der får nye udstillinger og en ny stærk formidlingsprofil samt nye møde- og publikumsfaciliteter, så flere hvert år vil besøge museet og få indsigt i hedens kulturarv.

Prospektet for det nye museum Give
Pige med sløjfer

Indlever genstande

Indlevering af genstande.

Tak fordi du overvejer at donere genstande til museet.

Bag museets udstillinger og de genstande, du som gæst ser og oplever, gemmer sig museets store samling af genstande, arkivalier og billeder, der opbevares på vores magasiner. Nogle genstande vil engang imellem blive hentet ind for at blive udstillet, men hovedparten gemmes og indgår i museets forskningsarbejde samt bidrager til at bevare historien for eftertiden.

Det er derfor ikke sandsynligt, at du vil kunne finde dine afleverede genstande i museets udstillinger.

Hjul til hestevogn

Museet modtager gerne genstande der mangler i vores samlinger.
Museum Give får tilbudt mange genstande, men da vi imidlertid samler ind med bestemte formål og har begrænset magasinplads, forbeholder vi os jævnligt retten til at takke nej til genstande.

Hvis du ønsker at donere en genstand til Museum Give, så skal du henvende dig, via mail, til vores samlingsansvarlige inspektør: RC@museumgive.dk

OBS: Museet tager ikke imod genstande, der bliver indleveret til museet uden aftale.

Ved henvendelse vil en faglig inspektør vurdere om genstanden(e) bør indlemmes i samlingen, derfor bør alt information der kan være relevant for vurderingen medsendes, samt et eller flere billeder af genstanden(e).

Eksempler på hvad vi gerne vil vide om en genstand:
– Hvor stammer den fra?
– Hvor i landet har den været brugt og af hvem?
– Hvornår er den fra og hvor længe har den været i brug?
– Hvad har den været brugt til?
– Knytter der sig en særlig historie til genstanden?

Ønsker museet at tage imod din genstand, vil du blive bedt om at udfylde en indkomstseddel, sedlen indeholder en udførlig beskrivelse af hvilke genstande der er afleveret. Og hvis der hører en særlig historie med genstanden(e), vil museet gerne have dem med på skrift.
Med den udfyldte indkomstseddel, skriver du under på, at Museum Give er den nye ejer af genstandene, og at de vil blive indlemmet i museets samling eller rekvisit-samling. Og såfremt det indleverede ikke er relevant eller er svært beskadiget, forbeholder museet sig ret til at kassere det.

Arkivalier og Fotos:
Ønsker du at aflevere dokumenter, lyd- eller filmoptagelser, fotos eller andet arkivmateriale, bedes du henvende dig hos arkivet, enten pr. mail eller i arkivets åbningstid.

Læs mere om arkivet
Samlingsarbejde i udstillingerne

Bliv frivillig på Museum Give

Museets frivillige har mange forskellige baggrunde og bidrager således til en bred vifte af opgaver. Nogle tager sig af bygge- og vedligeholdelsesopgaver, andre beskæftiger sig med køkken- eller havearbejde, samlingsarbejde eller arbejder i arkivet.

De frivillige er en del af museets medarbejderstab og bliver derfor naturligvis også inviteret til både personalemøder og andre personaleaktiviteter.

Som frivillig på Museum Give bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads.

Som frivillig kan man have faste arbejdstider eller arbejde efter aftale ved særlige lejligheder.

Er du interesseret i at blive frivillig på Museum Give? Eller er du bare nysgerrig efter at høre mere?

Kontakt Mathias C. Broch på mcb@museumgive.dk

Støt museet – alle bidrag gør en forskel

Støt Museum Give og gør en forskel i arbejdet med at bevare egnens kulturarv samtidig med, at vi forsat kan tilbyde spændende udstillinger, oplevelser og aktiviteter for hele familien.

Læs mere om at støtte museet
Efterårsferie på Museum Give