En gammel telefoncentral

Igangværende projekter

Museumssamtaler. I dialog med unge i 10. klasse Museumssamtaler er en undersøgelse af unge i 10. klasse og belyser hvordan de unge oplever at blive mødt af Nationalmuseet i København og Museum Give, og hvordan de gerne vil mødes af museerne. Formålet er at udvikle formidling og undervisning til unge, der imødegår deres behov og…

Skomagerværksted

Afsluttede projekter

“Vaerk” – Nye perspektiver i det samlede håndværk Projektet “Vaerk” er en koordineret samlings-gennemgang af syv jyske museers håndværkssamlinger, der skal sikre en målrettet og koordineret sikring af de danske håndværkssamlinger med forsknings- og formidlingsmæssig værdi. De danske museers nyere tid samlinger er historisk set begyndt med indsamling af håndværksgenstande, som et forsøg på at…

Malkepige med køer. Kunstner: Kaj Jensen

Forskningsprofiler

Forskning på Museum Give handler om områdets og hedens kulturhistorie. Herunder finder du en oversigt over fagpersonalets baggrunde og forskningsfelter. Hanne Thomsen, Museumsleder, Ph.d. Niveau. (forskervurdering) Uddannet i historie og etnologi, 1985. Museumsleder Museum Give fra 2020-> 1998-2020 stået for udvikling og opbygning af GASmuseet – et museums- og energiformidlingshus på Hobro Havn – med…

Publikationer

Museum Gives faglige medarbejdere publicerer formidlings- og forskningsartikler. Herunder kan du finde oversigter over museets medarbejderes publikationer. Hanne Thomsen, Museumsleder, Ph.d. Niveau. (forskervurdering) Koen, der forsvandt og kom igen – om Jysk Kvæg, bevaring og historie, Årsskrift for Museum Give 2022, artikel s. 63-90. Museum Give – om livet ’på kanten’ – i lokalt, nationalt…