ForskningsprofilerMalkepige med køer. Kunstner: Kaj Jensen

Forskning på Museum Give handler om områdets og hedens kulturhistorie. Herunder finder du en oversigt over fagpersonalets baggrunde og forskningsfelter.

Hanne Thomsen, Museumsleder, Ph.d. Niveau. (forskervurdering)

Uddannet i historie og etnologi, 1985.

Museumsleder Museum Give fra 2020->

 • 1998-2020 stået for udvikling og opbygning af GASmuseet – et museums- og energiformidlingshus på Hobro Havn – med fokus på historie og science/naturfag.
 • 1995-98 Marselisborg Gymnasium samt Jysk Åbent Universitet (1995-96).
 • 1991-95 Adjunkt på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Nuuk.
 • 1990-91 Museumsinspektør på NKA/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.
 • 1988-90, Adjunktvikar på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, Nuuk.
 • 1988 Gymnasielærer i Skanderborg
 • 1986-87 Projektleder på Give Museum

Censor og aftagerpanel:

 • 2021-> Medlem af Aalborg Universitets aftagerpanel for historiestudiet.
 • 2006-> Medlem af det landsdækkende censorkorps i historie.
 • 2001-2022 Medlem af censorkorpset for Eskimologi/Arktiske Studier ved Københavns Universitet.

 

Hanne Thomsens forskning drejer sig om hedens kulturhistorie – om livet på kanten til et andet Jylland. Forskningen knytter sig til hedeområdets integration i den danske nationalstat fra 1700-tallet og frem. Tidligere forskning og publikationer har drejet sig om gas- og energihistorie samt om Grønlands kulturhistorie.

Hanne Thomsens publikationer

Celia Ekelund Simonsen, Ph.d.

Uddannet i Europæisk Etnologi, KU og Digital Design og Kommunikation, ITU, 2009.

Museumsinspektør på Museum Give fra 2020->

 • 2019-2020 Museumsinspektør ved REGAN Vest, Nordjyske Museer. Medansvarlig for delprojektet Maskinmesterens Bolig.
 • 2015-2018 Museumsinspektør ved Museum Midtjylland. Projektleder på udstillingerne Når trådene bindes (2017) på Herningsholm Museum og Made in Midtjylland (2018) på Tekstilmuseet.
 • 2016 Ph.d. ved Medievidenskab og Naturvidenskabelig didaktik, SDU. Forskning i hvordan mobile medier i en udstillingskontekst kan bidrage til at stilladsere børn og unges kreative læring på museer og science centre.

Celia E. Simonsens forskning knytter sig til hedens kulturhistorie med særligt fokus de mennesker, der befandt sig på kanten af samfundet. Det drejer sig om menneskeskæbner, familieforhold og samfundsmæssige relationer på heden, fra 1700tallet og frem til begyndelsen af 1900tallet. Derudover beskæftiger hun sig med forskning i formidling, samskabelse, oplevelsesbaseret formidling i udstillinger og anvendelse af digitale medier i en museumskontekst.

Celia E. Simonsens publikationer

Rune Thøgersen Clark, cand.mag.

Uddannet i i Kunsthistorie og Historie, 2017 

Museumsinspektør på Museum Give fra 2020 ->

 • 2019 Registrator ved Museum Østjylland
 • 2018-2019 Samlingsmedarbejder og arkivar ved Naturhistorisk Museum Aarhus
 • 2018 Registrator ved Håndværksmuseet, Museum Østjylland

Rune T. Clarks forskning fokuserer på hvordan kunst og visuelkultur har inspireret og påvirket den kollektive historieopfattelse, herunder nationalromantikkens indflydelse på hedeegnene og på landsbyskolerne.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment