ForskningsprofilerMalkepige med køer. Kunstner: Kaj Jensen

Forskning på Museum Give handler om områdets og hedens kulturhistorie. Herunder finder du en oversigt over fagpersonalets baggrunde og forskningsfelter.

Celia Ekelund Simonsen, Ph.d.

Uddannet i Europæisk Etnologi, KU og Digital Design og Kommunikation, ITU, 2009.

Museumsinspektør på Museum Give fra 2020->

 • 2019-2020 Museumsinspektør ved REGAN Vest, Nordjyske Museer. Medansvarlig for delprojektet Maskinmesterens Bolig.
 • 2015-2018 Museumsinspektør ved Museum Midtjylland. Projektleder på udstillingerne Når trådene bindes (2017) på Herningsholm Museum og Made in Midtjylland (2018) på Tekstilmuseet.
 • 2016 Ph.d. ved Medievidenskab og Naturvidenskabelig didaktik, SDU. Forskning i hvordan mobile medier i en udstillingskontekst kan bidrage til at stilladsere børn og unges kreative læring på museer og science centre.

Celia E. Simonsens forskning knytter sig til hedens kulturhistorie med særligt fokus de mennesker, der befandt sig på kanten af samfundet. Det drejer sig om menneskeskæbner, familieforhold og samfundsmæssige relationer på heden, fra 1700tallet og frem til begyndelsen af 1900tallet. Derudover beskæftiger hun sig med forskning i formidling, samskabelse, oplevelsesbaseret formidling i udstillinger og anvendelse af digitale medier i en museumskontekst.

Publikationer

 • Clark, R.; Simonsen, C.E.; Dahl, N. A. & Holdgaard, N. (2023). Museumssamtaler. I: MID magasin, nr. 46. s. 6-9.
 • Simonsen, C.E. (2023). Truelsine Christiane Truelsdatter – fra husmandssted til fattiggård. I: Museum Gives Årsskrift 2022. s. 42-62.
 • Simonsen, C.E. (2019). Fra skrappe moster til facilitator. Om kreativ læring med mobile medier på et science-center. Gymnasiepædagogik. Ung forskning. Særnummer nr. 113
 • Simonsen, C.E. & Holm-Jensen, K. (2019). Et lokalmuseums dilemma. Danske Museer. nr. 1
 • Knudsen, L.V. & Simonsen, C.E. (2017). Contemporary collaborations between museums and universities. Experiences from a large Danish research program. Nordisk Museologi, nr. 2
 • Christensen, J.M. & Simonsen, C.E. (2017). Når trådene bindes på Herningsholm – en udstilling bliver til. I: Thormann, N.H. & Nielsen, F. (red.), Herning-bogen 2017. Herningsholm. Historisk forening for Herning Kommune
 • Holdgaard, N. & Simonsen, C.E. (2017). Mobile medier – en del af udstillingslandskabets økosystem. I: Hege Børrud Huseby, Pia Cederholm (red.), Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere kultur- og naturhistoriske utstillinger. Museumsforlaget
 • Simonsen, C.E. (2016). Fra skrappe moster til facilitator. Et studie af skoleelevers kreative læring ved brug af mobile medier på et science center. (ph.d.-afhandling) Syddansk Universitet, Odense
 • Simonsen, C. E. & Kattler, P. (2013). The hunt for green energy at Experimentarium. Informal learning review, nr. 123
 • Simonsen, C. E. & Kattler, P. (2013). Jagten er gået ind på Experimentarium. Danske museer, nr. 6
 • Holdgaard, N. & Simonsen, C. (2011). Attitudes towards and conceptions of digital technologies and media in Danish museums. MedieKultur. nr. 50
 • Holdgaard, N. & Simonsen, C. (2010). Kan digitale medier og teknologi få børn og unge til at gå på museum? Danske Museer. nr.1
 • Hansen, D.W.; Alapetite, A.; Holdgaard, N.; Simonsen, C.; Vilsholm, R.L. (2009). Location-based solutions in the experience centre. Nordisk Museologi. nr.1
 • Hansen, D.W.; Alapetite, A.; Holdgaard, N.; Simonsen, C.; Vilsholm, R.L. (2008) Location-based solutions in the experience centre. Præsenteret på konferencen Nodem08 (Nordic Digital Excellence in Museums), Reykjavik, Island

Rune Thøgersen Clark, cand.mag.

Uddannet i i Kunsthistorie og Historie, 2017 

Museumsinspektør på Museum Give fra 2020 ->

 • 2019 Registrator ved Museum Østjylland
 • 2018-2019 Samlingsmedarbejder og arkivar ved Naturhistorisk Museum Aarhus
 • 2018 Registrator ved Håndværksmuseet, Museum Østjylland

Rune T. Clarks forskning fokuserer på hvordan kunst og visuelkultur har inspireret og påvirket den kollektive historieopfattelse, herunder nationalromantikkens indflydelse på hedeegnene og på landsbyskolerne.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment